Rectificari de bugete, obiective mari sau mici la nivel local si judetean, chestiuni „arzatoare”… toate in dezbatearea consilierilor judeteni, azi!

[ad_1]

𝐒̦𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭̦𝐚̆ 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐚̆ 𝐂𝐉 𝐏𝐫𝐚𝐡𝐨𝐯𝐚  – 𝐥𝐮𝐧𝐢, 𝟑𝟏 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐! Sunt peste 30 de proiecte c evo fi supuse dezbaterii și… aprobării și trebuie spus că sunt subiecte „de impact”, cu implicații imediate în viața prahovenilor. Reține atenția în mod deosebit rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova, aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului, asocierea judeţului Prahova cu unele localități din județ, în vederea realizării unor obiective de interes public, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Brazi Industrial Parc S.A. etc.

* Proiectele supuse dezbaterii și aprobării de către consilierii județeni le puteți consulta pe site-ul Consiliului Judeţean Prahova.

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 31 octombrie 2022:

 Proces Verbal de ședință din data de 23 septembrie 2022

 Proces Verbal de ședință din data de 29 septembrie 2022

 Proces Verbal de ședință din data de 4 octombrie 2022

 Proces Verbal de ședință din data de 11 octombrie 2022

 Proces Verbal de ședință din data de 13 octombrie 2022

 Proiect de hotărâre – 06

privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2022

 Proiect de hotărâre – 07

privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova la 30 septembrie 2022

 Proiect de hotărâre – 08

privind asocierea judeţului Prahova cu unele localități din județ, în vederea realizării unor obiective de interes public

 Proiect de hotărâre – 09

pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.247/2022 privind asocierea judeţului Prahova cu unele localităţi din judeţ, în vederea realizării unor obiective de interes public

 Proiect de hotărâre – 10

pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.126/2022 privind asocierea judeţului Prahova cu unele localităţi din judeţ, în vederea realizării unor obiective de interes public

 Proiect de hotărâre – 11

privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Prahova

 Proiect de hotărâre – 12

privind solicitarea transmiterii în domeniul public al Judeţului Prahova a drumului comunal DC 1 înscris sub numerele cadastrale 28468 și 27886, aflat în domeniul public al Comunei Cornu, în scopul clasificării ca drum judeţean

 Proiect de hotărâre – 13

privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Judeţului Prahova pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Ploiești, B-dul. Independenței nr.15, judeţul Prahova

 Proiect de hotărâre – 14

privind transmiterea temporară a sectorului de drum județean DJ 101P, situat pe teritoriul administrativ al comunei Măgureni, proprietate publică a Județului Prahova, din administrarea Consiliului Județean Prahova în administrarea Consiliului Local al comunei Măgureni

 Proiect de hotărâre – 15

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către Societatea Plopeni Industrial Parc S.A.

 Proiect de hotărâre – 16

pentru modificarea Hotărârii nr. 14/2022 a Consiliului Județean Prahova privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova

 Proiect de hotărâre – 17

privind mandatarea reprezentantului Județului Prahova în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Vinului” pentru aprobarea modificării și completării Statutului Asociației

 Proiect de hotărâre – 18

privind acordarea unui mandat special reprezentantului județului Prahova în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”

 Proiect de hotărâre – 19

privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de exploatare a Depozitului ecologic de deșeuri menajere și a Stației de brichetare deșeuri lemnoase Vălenii de Munte nr. 14893/5796/2006

 Proiect de hotărâre – 20

privind asocierea Judeţului Prahova cu Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești în vederea realizării proiectului „SISTEM HIBRID DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ FOLOSIND ENERGIA GEOTERMALĂ”

 Proiect de hotărâre – 21

privind actualizarea principalilor indicatori tehnico – economici și a devizului general actualizat, precum și aprobarea sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL”

 Proiect de hotărâre – 22

privind încetarea, prin demisie, a calității de reprezentant al județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Brazi industrial Parc” S.A. a domnului consilier județean Constantin Răzvan Constantin și desemnarea unei alte persoane în această calitate

 Proiect de hotărâre – 23

privind încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT Județul Prahova și UAT orașul Plopeni în vederea realizării, reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții în sistemul de alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la apă potabilă

 Proiect de hotărâre – 24

privind încetarea proiectului “Restructurarea /Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia și Înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copiiˮ

 Proiect de hotărâre – 25

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.295/13.10.2022 referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.289/04.10.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 287/2022 privind trecerea, din domeniul public al Județului Prahova în domeniul public al Municipiului Ploiești, a bunurilor aferente sistemului de producere, transport și distribuție energie termică și apă caldă-SACET

 Proiect de hotărâre – 26

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Brazi Industrial Parc S.A.

 Proiect de hotărâre – 27

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru depunerea și implementarea ”Proiectului de finanțare în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 12 – Sănătate, Investiția Specifică: I2.3. Secții de terapie intensivă pentru nounăscuți”

 Proiect de hotărâre – 28

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru depunerea și implementarea ”Proiectului de finanțare în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență -în cadrul Componentei 12 – Sănătate, Investiția I2.4 -Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”

 Proiect de hotărâre – 29

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Spitalul Județean de Urgență Ploiești în vederea accesării fondurilor nerambursabile aferente programelor de finanțare viitoare pentru realizarea unor investiții în vederea creşterii eficienţei energetice la imobilul secției exterioare obstetrică-ginecologie

Proiect de hotărâre – 30

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 158/2022 referitoare la solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al judeţului Prahova

Articolul Rectificari de bugete, obiective mari sau mici la nivel local si judetean, chestiuni „arzatoare”… toate in dezbatearea consilierilor judeteni, azi! a aparut prima data pe Prahova Business – Despre afaceri. Zi de zi – Primul cotidian online de afaceri din Prahova.

[ad_2]

Source link